Proje Yönetimi

İleriye doğru beraber omuz omuza

Süreçlerin doğru analizi

Proje yönetimi, yazılımı tahminleme ve planlama, zamanlama, maliyet kontrolü ve bütçe yönetimi, kaynak ayırma, işbirliği yazılımı, iletişim, kalite yönetimi ve dokümantasyon veya yönetim sistemleri gibi bir çok parçanın bir araya getirilmesinden oluşur.

omuz omuza

Projenin başarılı olabilmesi için, zamanında tamamlanması, kendisi için tanılanan bütçe dahilinde tamamlanması, şart koşulan performans gereklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Proje yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli bir şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir.