eBA Flow Çözümleri

Süreç Odaklı Doküman Yönetim Sistemi

Doküman

Yönetim Sistemi

İLK ÖZLÜK ENVANTERİ

Bordro ve özlük dosyaları envanteri yönetimi

FATURA İŞLEM MERKEZİ

Elektronik ve kağıt faturaarın işlenmesi ve faturaların mali sistemlere entegrasyonu

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

Tüm sözleşmelerin yaşam döngülerinin yönetimi, mali ve hukuki sistemlerle entegrasyonu

FİZİKSELDEN DİJİTALE

Fiziksel ortamda bulunan her türlü kurumsal bilginin dijitale aktarılması ve arşivlenmesi

Belge-Bilgi

Yönetimi

RESMİ YAZIŞMALAR

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla Resmi Yazışma Usul ve Esaslarına göre yazışmaların yapılması ve TS13298 uyumluluğu

GELEN - GİDEN EVRAK

Kurumlara gelen ya da kurumdan giden tüm evrakların merkezi bir sistem tarafından üretilmesi ve saklanması

ARŞİV YÖNETİMİ

Tüm doküman ve belgelerin yaşam döngülerinin yönetimi ve arşivlenmesi

Veri

Yönetimi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

KVKK süreçleriyle envanterinin oluşturulması ve başvuru süreçlerinin yönetilmesi

GOVERNANCE, RİSK & COMPLIANCE (GRC)

Regülasyonlarla uyumluluk ve iş sürekliliğinin sağlanması. Ensemble ve QDMS entegrasyonuyla süreç risklerinin yönetimi

ARŞİV YÖNETİMİ

Tüm doküman ve belgelerin yaşam döngülerinin yönetimi ve arşivlenmesi